กุญแจสู่การเข้าสู่เซลล์ตับอักเสบซี

no image avaiable

โครงสร้างของโปรตีนหลักบนผิวของไวรัสตับอักเสบซีและวิธีการ มันโต้ตอบกับตัวรับที่พบในเซลล์ของมนุษย์บางเซลล์ ผลการวิจัยนี้เป็นแนวทางใหม่ในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบซี แม้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดอาการใดๆ ในระยะแรก แต่การติดเชื้อเรื้อรังที่ไม่ได้รับการรักษาอาจนำไปสู่ความเสียหายของตับอย่างรุนแรง มะเร็งและการเสียชีวิตได้

การติดเชื้อยังเพิ่มสูงขึ้นในหมู่คนหนุ่มสาว โดยส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสที่เกิดจากการฉีดยาร่วมกัน ไม่มีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีไวรัสตับอักเสบซีมักติดต่อทางเลือด เช่น ระหว่างคลอดหรือเมื่อมีการแบ่งปันอุปกรณ์ฉีด เนื่องจากไวรัสตับอักเสบซีอาจไม่ก่อให้เกิดอาการใดๆ เป็นเวลาหลายปีหลังจากการติดเชื้อครั้งแรก การติดเชื้อจึงมักตรวจไม่พบ ตามรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา ประมาณ 2.4 ล้านคนที่ติดเชื้อตับอักเสบซีในสหรัฐอเมริกา มากกว่าครึ่งของผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีมีความคิดที่จะพัฒนาการติดเชื้อเรื้อรัง ไวรัสตับอักเสบซีเป็นสาเหตุสำคัญของโรคตับแข็ง ตับวายที่ต้องปลูกถ่าย และเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากโรคตับ แม้ว่าจะมียาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพในการรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี แต่ก็มีราคาแพงและไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อซ้ำได้